Ciske de Rat

Ciske de Rat Foundation

Ciske de Rat Foundation helpt straatkinderen zoals Carlos (8) wereldwijd uit de problemen. Steun ook een project en geef straatkinderen een toekomst!

Missie

Met onderwijs, sport en spel, met aandacht en zorg ondersteunen wij kinderen van de straat. Want ook deze kinderen verdienen een kans op een normaal leven.

Geef straatkinderen een toekomst

Gezondheidsproblemen, drugsgebruik, geweld, misbruik en prostitutie zijn risico’s waarmee miljoenen straatkinderen dagelijks te maken hebben.

Missie

Met onderwijs, sport en spel, met aandacht en zorg ondersteunen wij kinderen van de straat. Want ook deze kinderen verdienen een kans op een normaal leven.

Veelgestelde vragen


Vind hier het antwoord op jouw vraag. Niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@crf.nl en wij helpen je graag!

Over Ciske de Rat Foundation

Wat doet Ciske de Rat Foundation?
Ciske de Rat Foundation helpt op directe en concrete wijze (straat)kinderen wereldwijd uit de problemen. Dat doet de stichting bij voorkeur door mensen uit de omgeving van de kinderen te ondersteunen in hun werk. Ciske de Rat Foundation financiert gericht op succesvolle, kleinschalige projecten in de omgeving van straatkinderen. Doel van de projecten waar Ciske de Rat Foundation zich op richt:
- Kinderen blijven uit handen van drugsbendes
- Kinderen komen niet terecht in de prostitutie
- Kinderen volgen onderwijs  
- Kinderen krijgen een maatschappelijke kans op overleven
In welke landen is Ciske de Rat Foundation actief?
Ciske de Rat Foundation richt zich op straatkinderen wereldwijd. Op dit moment worden er projecten ondersteund in Colombia en Egypte.
Hoeveel mensen werken er bij Ciske de Rat Foundation?
Ciske de Rat Foundation heeft een directeur / bestuurder en een Raad van Toezicht (3). De Raad van Toezicht werkt op vrijwillige basis en houdt toezicht op de (financiële) doelstellingen van de stichting. Lees hier meer over de directeur / bestuurder en de Raad van Toezicht.
Hoelang bestaat Ciske de Rat Foundation?
Ciske de Rat Foundation is in 2004 opgericht om Nederlandse kinderen in moeilijke situaties te helpen. In 2013 heeft de stichting een switch gemaakt naar straatkinderen wereldwijd.
Waar komt de naam Ciske de Rat Foundation vandaan?
Ciske de Rat, naar het beroemde boek van Piet Bakker, staat symbool voor verwaarloosde (straat) kinderen. Ciske kreeg geen liefde en aandacht van zijn moeder en zij mishandelde hem zowel fysiek als geestelijk. Ciske de Rat Foundation wil niet langer toekijken hoe deze vergeten groep kinderen afglijdt.
Is Ciske de Rat Foundation een ANBI erkend goed doel?
Ciske de Rat Foundation is sinds 2013 een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.  Om aangewezen te worden als ANBI moet Ciske de Rat Foundation voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo heeft Ciske de Rat Foundation geen winstoogmerk. Een overzicht van alle ANBI voorwaarden staan op de website van de Belastingdienst. (www.belastingdienst.nl) Het ANBI nummer van Ciske de Rat Foundation is: 813670123.
Hoe besluit Ciske de Rat Foundation welke projecten worden ondersteund?
Alle projecten die Ciske de Rat Foundation ondersteunt, voldoen aan een aantal criteria:  
- De projecten richten zich direct of indirect op straatkinderen.
- De organisatie en uitvoering van het project zijn in handen van een lokale organisatie.
- Het project sluit aan bij de doelstelling van Ciske de Rat Foundation.
- Het project stimuleert (straat)kinderen om onderwijs te volgen.
- Het project dient een volwaardig en onderbouwt projectvoorstel in.
- Het project vult vooraf een uitgebreid aanvraagformulier in.
Kan ik een project van Ciske de Rat Foundation bezoeken?
Wij stimuleren bezoek aan de projecten. Als je een project wilt bezoeken, neem dan contact op via 088-3665420 of stuur een mail naar info@crf.nl. Wij brengen je dan in contact met de desbetreffende perso(o)n(en).

Donateurschap

Op welke manieren kan ik Ciske de Rat Foundation steunen?
U kunt ons op verschillende manieren steunen:
- Structurele donatie Ciske de Rat Foundation
- Eenmalige donatie specifiek project
- Een nalatenschap
- Fiscaal voordelig schenken
- Organiseer een actie om geld in te zamelen voor een of meerdere projecten van Ciske de Rat Foundation. Bijvoorbeeld met een fietstocht of benefietconcert. Omdat je jarig bent, gaat trouwen, met pensioen gaat of omdat je het ‘gewoon’ heel belangrijk vindt dat straatkinderen ook kans hebben op een normaal leven.
- Word fondsenwerver voor Ciske de Rat Foundation via Emolife Fundraising.
Hoe kan ik mijn donateurschap opzeggen?
Het donateurschap kan telefonisch opgezegd worden via het telefoonnummer 088-3665420. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur.
Hoe kan ik een wijziging doorgeven?
Een wijziging kan doorgeven worden via het telefoonnummer 088-3665420 of stuur een mail naar info@crf.nl.

Financiën

Kan ik het jaarverslag van Ciske de Rat Foundation lezen?
Jazeker. Klik hier om het jaarverslag van 2013 te bekijken.
Hoeveel procent van mijn bijdrage komt bij het project terecht?
Minimaal 75%, met name de aankomende jaren investeert Ciske de Rat Foundation in het opbouwen van een community van mensen die geloven in het verbeteren van de leefomstandigheden en perspectieven van straatkinderen.
Hoeveel geld geeft Ciske de Rat Foundation uit aan het binnenhalen van donaties?
Maximaal 25%.
Hoe komt Ciske de Rat Foundation aan gelden?
Het vermogen van Ciske de Rat Foundation zal gevormd worden door:
- ­ Subsidies en donaties
-  Schenkingen, erfstellingen en legaten
-  Alle andere verkrijgingen en baten
-  Bijdragen van Emolife
Hoe worden de financiën van Ciske de Rat Foundation gecontroleerd?
Jaarlijks wordt de begroting van Ciske de Rat Foundation opgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Na afloop van een (afgesloten) boekjaar worden door het bestuur van Ciske de Rat Foundation de jaarstukken opgemaakt. Onderdeel van de jaarstukken vormen balans, staat van baten en lasten, verantwoordingen, welke uiteindelijk uitmonden in het jaarverslag. De jaarrekening, onderdeel van het jaarverslag, wordt conform de richtlijnen opgesteld. Klik hier voor de financiële verantwoording.
Hoe kan ik geld geven met belastingvoordeel?
De Belastingdienst beschouwt Ciske de Rat Foundation als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties zijn onder deze regeling aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en Ciske de Rat Foundation hoeft geen schenkingsrecht te betalen. Hierdoor wordt de effectiviteit van de donaties vergroot. Meer over ANBI kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.
Wat is het salaris van de directeur / bestuurder?
Het salaris van de directeur / bestuurder bedraagt € 2.300 per maand en wordt in 2014 betaald door Emolife en komt niet voor rekening van Ciske de Rat Foundation.