Ciske de Rat

Ciske de Rat Foundation

Ciske de Rat Foundation helpt straatkinderen zoals Carlos (8) wereldwijd uit de problemen. Steun ook een project en geef straatkinderen een toekomst!

Missie

Met onderwijs, sport en spel, met aandacht en zorg ondersteunen wij kinderen van de straat. Want ook deze kinderen verdienen een kans op een normaal leven.

Geef straatkinderen een toekomst

Gezondheidsproblemen, drugsgebruik, geweld, misbruik en prostitutie zijn risico’s waarmee miljoenen straatkinderen dagelijks te maken hebben.

Missie

Met onderwijs, sport en spel, met aandacht en zorg ondersteunen wij kinderen van de straat. Want ook deze kinderen verdienen een kans op een normaal leven.

Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.crf.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Gebruik van deze website
Ciske de Rat Foundation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. Ciske de Rat Foundation wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie ten bate van Ciske de Rat Foundation. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Ciske de Rat Foundation veel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. 

Copyright
Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij Ciske de Rat Foundation. Ciske de Rat Foundation behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). 

Informatie van derden, producten en diensten
Ciske de Rat Foundation kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op de websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. 

Wijzigingen
De disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Ciske de Rat Foundation behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.